Meddwl am ffôn symudol newydd – pan fydda i'n ddigon hen

Meddwl am ffôn symudol newydd – pan fydda i'n ddigon hen

Canllaw Rhiant & Athro
Meddwl am ffôn symudol newydd – pan fydda i'n ddigon hen

Dyw llawer o bobl ddim yn sylweddoli pa mor gyflym mae cyfathrebu wedi newid dros y ganrif ddiwethaf, ac yn enwedig dros y ddau ddegawd diwethaf. Dim ond o fewn yr ugain mlynedd diwethaf y mae llawer o bobl yn gallu cario llond byd o wybodaeth a dulliau cyfathrebu personol yn eu dwylo lle bynnag y bôn nhw!

Efallai ei bod yn anodd credu mai dim ond ers 2007 mae'r ffôn iPhone a’r ffôn Android ar gael; mewn gwirionedd mae rhai'n dweud mai dyma'r flwyddyn y newidiodd y byd i gyd. Allwch chi ddychmygu byd heddiw heb ebost, y rhyngrwyd a negeseua gwib, fideo a galwadau yn eich dwylo a’r rheiny ar gael bob amser?

  • Rhwng 1996 a 1997 dim ond 16% o aelwydydd y Deyrnas Unedig oedd â ffôn symudol
  • Rhwng 2017 a 2018 roedd gan 93% o aelwydydd y Deyrnas Unedig ffôn symudol

Cyn y cynnydd ym mhoblogrwydd y ffôn symudol, pe baech chi i ffwrdd o'ch ffôn cartref, byddech chi’n gorfod cael darnau arian yn eich poced a chwilio am "Flwch Ffôn" coch a oedd wedi'i gysylltu â rhwydwaith gwifrau Swyddfa'r Post.

Mae rhai o'r blychau coch hyn yn dal ar gael – ydych chi wedi gweld un rywle?

Cyn bod y ffôn llais ar gael, roedd yr un math o system wifrau’n cael ei defnyddio ar gyfer rhywbeth o'r enw "telegraffiaeth" a oedd yn anfon negeseuon o un lle i'r llall. Dyma lle byddai gweithredwyr wedi’u hyfforddi yn defnyddio 'Cod Morse', sef cyfres o glychau neu lampau yn fflachio'n fyr ac yn hir i anfon negeseuon.

Pan gafodd y ffonau diwifr cyntaf neu'r "ffonau celloedd" eu cyflwyno maes o law roedden nhw mor fawr fel eu bod fel arfer yn cael eu gosod mewn car neu gerbyd arall. Dyna sut cododd yr enw "Carphone Warehouse" yn wreiddiol.

Yn y rhifyn hwn mae Sofia wedi ymchwilio ymhellach oherwydd bod ei mam wedi addo ffôn symudol iddi ac felly mae Sofia wedi dod o hyd i’w chanfyddiadau wrth iddi ystyried y datblygiadau yn y ganrif ddiwethaf ac yn enwedig yn yr ugain mlynedd diwethaf.

Allwch chi fynd ati, fel Sofia, i ddychmygu sut beth fyddai bywyd a gwaith dysgu heb y dechnoleg hon – yn enwedig ar adegau pan fo pandemig ar gael ac nad yw'n ddiogel bod yn rhy agos at bobl eraill?

1
Blog
2
Testun & llun
3
Testun & llun
4
Testun & llun
6
Linc
7
Testun & llun
8
Erthygl newyddion
9
Cyfres o luniau
10
Fideo
11
Rhyngweithiol