Gwlad y Gân

Gwlad y Gân

Canllaw Rhiant & Athro
Gwlad y Gân

Pwy sy’n gyfarwydd â’r geiriau “gwlad beirdd a chantorion”? Rwy’n siŵr y bydd bob un ohonoch wedi clywed y geiriau yma rhywbryd yn ystod eich bywyd, boed wrth ganu ar ddechrau gêm rygbi rhyngwladol, ar ddiwedd eisteddfod ysgol neu mewn cyngerdd.

Mae cerddoriaeth yn rhan annatod o‘n bywydau ni fel Cymry, o’r canu yn yr Eisteddfod i gystadleuaeth Cân i Gymru, o’r canu emynau mewn capeli i gynrychioli Cymru mewn cystadlaethau corawl, o’r canu mewn gemau rygbi i ganu hwiangerddi mewn meithrinfeydd. Meddyliwch am yr wythnos diwethaf, pryd ydych chi wedi cael y cyfle i wrando ar gerddoriaeth?

Mae rhai Cymry wedi rhoi ein gwlad ni ar fap cerddorol y byd. Mae enwau fel Tom Jones a Shirley Bassey yn enwau cyfarwydd o gwmpas y byd erbyn hyn, ac mae cân Gymraeg o Gymru hyd yn oed wedi cyrraedd rhif 1 yn y siartiau Prydeinig iTunes. Ar ddechrau 2020 fe gyrhaeddodd cân boblogaidd ym Mharc y Scarlets, Yma o Hyd gan Dafydd Iwan, rif 1 yn siartiau iTunes gan werthu yn fwy na bandiau fel ‘The Weekend’. A wir i chi, ble ond yng Nghymru y byddai chwaraewyr rygbi yn dathlu sgorio cais drwy wrando ar gân gan un o gantorion gwerin y wlad?

Mae traddodiad cerddorol yn gynhwysol iawn yma yng Nghymru. Mae plant yn cael eu hannog yn ifanc iawn i fynd ar lwyfan i ganu offeryn neu i ganu yn ein gŵyl gelfyddydol fwyaf ni yma yng Nghymru, yr Eisteddfod. Dyma ddechrau’r daith lwyddiannus i nifer o gantorion ac offerynwyr enwog yng Nghymru. Mae hyd yn oed cystadleuaeth canu emyn ar gyfer pobl dros 60 yn yr Eisteddfod.

Mewn nifer helaeth o Eisteddfodau, yr uchafbwynt bob tro yw’r canu corawl. Ond nid yw’r traddodiad yma ar gyfer corau proffesiynol yn unig! O na! Mae fideos yn cael eu cymryd yn aml o grwpiau o ffrindiau, neu weithiau dieithriaid, yn dechrau canu mewn 4 llais mewn llefydd annisgwyl fel ar fysiau neu mewn bwytai!

Beth am ddarllen yr erthyglau i ddysgu mwy am ambell i agwedd ar weithgareddau ‘gwlad y gân’?

Geirfa
Corawl:
Canu mewn grwp o bobl.
Dieithriaid:
Pobl nad ydych yn eu nabod.
1
Blog
2
Testun & llun
3
Testun & llun
4
Testun & llun
5
Testun
6
Testun
7
Linc
8
Cerdyn trump
9
Cyfres o luniau
10
Fideo
11
Fideo
12
Rhyngweithiol