Dolffiniaid yn ein byd ni

Dolffiniaid yn ein byd ni

Canllaw Rhiant & Athro
Dolffiniaid yn ein byd ni

Oeddech chi'n gwybod nad pysgodyn yw dolffin! Mae'n famal ac yn perthyn yn agos i ni!

Yn y Rhifyn hwn rydym yn dysgu mwy am ddolffiniaid, aelodau eraill o deulu’r morfil a bywyd y môr yn ein byd ni a chawn wybod mwy am beth ydyn nhw a ble gallwn ni eu gweld ledled Cymru. Ystyriwn beryglon posibl sy'n wynebu dolffiniaid a bywyd arall y môr a’r pethau da a drwg ynglŷn â chadw creaduriaid gwyllt mor hardd mewn caethiwed.

Does dim llawer o bobl yn ymwybodol bod y dolffin yn greadur deallus iawn: maen nhw’n dweud bod ymennydd dolffin trwyn potel, y byddwch chi’n eu gweld o amgylch glannau Cymru, yn fwy ac yn drymach na'r ymennydd dynol! Yn wahanol i lawer o rywogaethau’r môr, maen nhw’n gallu adnabod eu hunain mewn drych, sy'n dangos bod ganddyn nhw hunanymwybyddiaeth!

Er bod pobl yn credu am ganrifoedd bod dolffiniaid yn aelod o deulu’r pysgod, erbyn hyn rydym yn sylweddoli eu bod yn famaliaid mewn gwirionedd er eu bod yn byw yn y môr. Mae dros 40 o wahanol rywogaethau, ond yr un y byddwch chi’n fwyaf tebygol o'i gweld yma yw'r dolffin trwyn potel. Mae pob dolffin, llamhidydd ac Orca (sydd hefyd yn cael ei adnabod fel morfil danheddog ) yn rhan o'r grŵp o anifeiliaid o'r enw morfilod. Maen nhw hefyd yn glyfar iawn am eu bod yn defnyddio sain – o’r enw ecoleoli – i hela ac i ddeall eu hamgylchoedd.

Maen nhw’n ystwyth iawn ac yn gallu sboncio a neidio a dywedir eu bod yn gallu plymio hyd at drigain metr o dan wyneb y dŵr: meddyliwch, mae hynny mor ddwfn â thaldra deg o dai. Maen nhw hefyd yn gallu neidio allan o'r dŵr yn llwyr a nofio'n gyflym iawn.

Yng Nghymru gallwch eu gweld yn aml ym Mae Ceredigion ac yn aml maen nhw’n nofio ochr yn ochr â chychod a llongau fel y fferïau sy'n hwylio i Iwerddon.

1
Testun & llun
2
Testun & llun
3
Testun & llun
4
Sgwrs
6
Llythyr
7
Erthygl newyddion
8
Blog
9
Cerdyn trump
10
Cyfres o luniau
11
Rhyngweithiol
12
Fideo