Protest gyntaf Cymdeithas yr Iaith Gymraeg ar Bont Trefechan, Aberystwyth

Cymru y 60au

Canllaw Rhiant & Athro
Cymru y 60au

Roedd y 60au yn gyfnod o newid mawr yn hanes pobl Prydain ac felly hefyd yng Nghymru.  

Roedd y gweithfeydd traddodiadol megis y pyllau glo yn Ne Cymru a’r diwydiant llechi yn y Gogledd yn raddol dod i ben. 

 

Roedd pryder ynghylch yr iaith Gymraeg yn dilyn cyfrifiad 1961. Mewn darlith flynyddol i’r BBC fe rybuddiodd Saunders Lewis y genedl am hyn yn ei araith ‘Tynged yr Iaith’ ac yn dilyn hynny sefydlwyd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg. Bu llawer o brotestio ac erbyn 1967 daeth y Ddeddf Iaith gyntaf un oedd yn rhoi statws swyddogol i’r Gymraeg.  

 

Roedd yr holl brotestio wedi ysgogi artistiaid cerddorol i ysgrifennu caneuon yn null poblogaidd y cyfnod a dechreuodd cerddorion fel Dafydd Iwan a Huw Jones gyfansoddi recordiau ar labeli Cymraeg. 

 

Roedd dylunwyr fel Laura Ashley a Mary Quant yn cael dylanwad mawr ar fyd ffasiwn yng Nghymru a thu hwnt.  

 

Roedd gwerthiant ceir yn datblygu a chafwyd newidiadau mawr i’r ffordd yr oeddem yn teithio ar draws y wlad. Caewyd llawer o’r rheilffyrdd a chodwyd pont Hafren i hwyluso’r teithio rhwng Lloegr a Chymru. 

 

Dyma’r ddegawd ble daeth peiriannau i helpu gyda’r gwaith tŷ a set deledu i fwynhau adloniant yn gyffredin mewn llawer o dai. 

Geirfa
Cyfrifiad
Cyfrifiad yw'r broses o gasglu gwybodaeth ac ystadegau cenedlaethol bob 10 mlynedd.
Tynged
Mae tynged yn ddigwyddiad y tu allan i reolaeth person.
Statws swyddogol
Ystyr statws swyddogol yw statws sydd wedi’i gymeradwyo gan y llywodraeth neu gan rywun mewn awdurdod.
1
Blog
2
Testun & llun
3
Testun & llun
4
Cofnod dyddiadur
5
Cyfweliad
6
Llythyr
7
Cerdyn trump
8
Cyfres o luniau
9
Rhyngweithiol