Croeso i Gymru!

Croeso i Gymru!

Canllaw Rhiant & Athro
Croeso i Gymru!

Mae’r enw ‘Cymru' yn dod o hen air Brythoneg ‘Cymbrogi’ sy'n golygu ‘pobl o’r un fro’ neu 'cyd-wladwyr'. Ar hyn o bryd mae poblogaeth Cymru tua 3.2 miliwn ac mae mwy na 20% yn gallu siarad Cymraeg. Caerdydd yw prifddinas Cymru.

Am ddegawdau roedd Cymru'n adnabyddus oherwydd ei heconomi diwydiannol, lle'r oedd llawer o gyfoeth yn dod o ddeunyddiau crai fel glo a llechi. Bydd gan lawer o bobl y Gogledd a'r De neiniau a theidiau a hen neiniau a hen deidiau oedd yn gweithio ar ffermydd, mewn chwareli llechi, pyllau glo, y diwydiant dur, ar beiriannau stêm ac mewn ffatrïoedd. Efallai y byddai ein hynafiaid hyd yn oed wedi ymfudo i Gymru o'r tu allan ac wedi ymgartrefu yma i weithio yn y diwydiannau sylfaenol ac eilaidd hyn.

Mae'r Gymru newydd yn lle llawer iachach, glanach a gwyrddach; mae llawer o'r diwydiannau peryglus a llygredig wedi diflannu ac mae Cymru'n ei gweddnewid ei hun yn gyrchfan y mae llawer o bobl o bob rhan o'r byd yn dymuno ymweld â hi ar gyfer gwyliau a gweithgareddau hamdden. Ar ddiwedd oes Victoria roedd twristiaeth yn ffynnu yng Nghymru a datblygodd cyrchfannau ar lan y môr yng Nghymru yr atyniadau diweddaraf un, sef pierau glan môr. Mae atyniadau diweddaraf y blynyddoedd diwethaf yn cynnwys cyfleoedd antur fel arforgampau, gwifrau gwibio a sglefrfyrddio i lawr mynyddoedd. Unwaith eto, mae Cymru ar flaen y gad o ran cyrchfannau a gweithgareddau gwyliau cyffrous!

Mae gan Gymru ganrifoedd lawer o hanes ac adeiladau hanesyddol; amrywiaeth o dirweddau a chynefinoedd, bryniau hardd, cymoedd, llwybrau arfordirol a thraethau tywodlyd. Mae gan Gymru amrywiaeth eang o fywyd gwyllt, ar y tir ac yn y moroedd o'n cwmpas. Mae yma fannau aros sy’n addas i bob poced, boed ar y bryniau neu o amgylch y glannau gwych. Mae yma fannau sy'n darparu gweithgareddau hamdden sy'n addas i lawer o wahanol oedrannau, galluoedd a diddordebau.

Mae'r rhifyn hwn yn ystyried yr hyn y gall Cymru ei gynnig i bobl sy'n dymuno ymweld â hi. Mae hefyd yn gofyn cwestiynau am sut mae gwlad yn addasu at newid mewn economeg, diwydiant a chymdeithas.

 

Croeso i Gymru!

1
Blog
2
Blog
3
Testun & llun
4
Fideo
5
Cerdyn trump
6
Sgwrs
7
Testun & llun
8
Cân / cerdd
9
Testun & llun
10
Rhyngweithiol