Arolwg Chwaraeon Ysgol Cymru

Arolwg Chwaraeon Ysgol Cymru

Canllaw Rhiant & Athro
Arolwg Chwaraeon Ysgol Cymru
Geirfa
Arolwg
Mae arolwg yn ffordd o gasglu gwybodaeth am bwnc penodol o blith sampl o bobl.
Cyfartaledd
Cymedr, canolrif, yn golygu rhywbeth sy'n cynrychioli pwynt canol.
Cyfranogiad
Cymryd rhan mewn rhywbeth.
Canfyddiadau
Y ffordd y mae rhywbeth yn cael ei weld neu ei ddeall.
1
Sain
2
Testun & llun
3
Testun & llun
4
Cofnod dyddiadur
6
Sgwrs
7
Linc
8
Erthygl newyddion
9
Cerdyn trump
10
Cyfres o luniau
11
Fideo
12
Rhyngweithiol